Vítejte na stránkách chatu klokánka
disney stranky

Jak zacházet s dítětem (0m-12m)

Od nejútlejšího věku potřebuje vaše dítě pocit blízkosti a uspokojení, dostatek potravy, tepla a spánku. Mluvte na dítě, kdykoli se jím zabýváte – váš hlas je mu známý a uklidňuje je. Zpočátku vám asi péče o dítě způsobí mnohé horké chvíle. Nezapomeňte, že asi do osmi týdnů dítě nedokáže kontrolovat svou hlavičku ani svaly. Budete-li s ním ale normálně, opatrně zacházet, neublížíte mu; dokonce i fontanelu chrání tuhá blána. Rychlým zvednutím můžete dítě polekat. Zakrátko si ale na sebe zvyknete a získáte vzájemnou důvěru. S lepším ovládáním svalů roste u dítěte i obliba odvážnějších her – ve čtyřech nebo pěti měsících bude nejšťastnější, budete-li je vyhazovat nad hlavu nebo posadíte-li si je na ramena. Některé děti jsou ostýchavé, jednejte s nimi tedy jemně, než se osmělí. Reagujte na náladu vašeho dítěte a nechte je, ať si samo určí tempo svých pohybových her.


ZVEDÁNÍ A POKLÁDÁNÍ NOVOROZENCE
Dávejte dítě spát vždycky na záda. Nebezpečí náhlého úmrtí kojence ve spánku je tak mnohem menší než na bříšku. Riziko udušení přitom není velké. Spaní na boku není tak bezpečné jako spaní na zádech, je však mnohem bezpečnější než spaní na břiše. Dítě by ale mělo každý den strávit určitý čas ležením na bříšku, když je vzhůru.
1.Při zvedání podsuňte dítěti jednu ruku pod dolní část zad a zadeček, druhou pod hlavu a krk.2.Zvedejte je opatrně a pomalu. Tělo musíte podpírat a hlava nesmí přepadávat dozadu.


3. Hlavičku opatrně přesuňte do ohbí paže nebo na rameno tak, aby se opírala o ohnutý loket nebo o rameno.


Pokládání dítěte


1. Jednu ruku dejte pod hlavu a krček, druhou dítě držte pod zadečkem. Jemně je podpírejte a pomalu pokládejte, až leží celou svou vahou na podložce.

2. Vysuňte ruku zpod zadečku, pak trochu zvedněte hlavičku, abyste mohla vysunout druhou ruku. Opatrně hlavu položte; dbejte, aby nespadla prudce. Nevysunujte ruku příliš rychle.
Chování v náručí
Vezměte dítě do náručí, hlavu mu opřete do ohbí jedné paže, druhou paží mu podpírejte záda. V této poloze se dítě cítí bezpečně.

V náručí na bříšku
Děti rády leží v náručí tvářičkou dolů; bradička a jedna tvář spočívají matce na předloktí.Vzpřímená poloha
Držíte-li své dítě v náručí ve vzpřímené poloze, opřené o vaše rameno, cítí se bezpečně. Celou vahou spočívá na ruce, která mu podpírá zadeček, druhá ruka podpírá hlavičku.Zvedání dítěte z polohy na boku


1. Pro spící dítě je nejbezpečnější poloha na zádech. Je-li však vzhůru a leží-li na boku, zvedejte je tak, že podsunete jednu ruku pod krk a hlavu a druhou pod zadeček.
2. Podeberte dítě rukama, hlavičku přitom přidržujte tak, aby se nekývala. Zvedejte je pomalu a opatrně.


3. Opřete si dítě o tělo a podsuňte předloktí pod hlavičku.

4. Nyní je hlava opřena o loket a dítě se cítí bezpečně.

Bezpečnost především
Často budete potřebovat dítě na chvíli odložit, buď proto, aby se něčím pobavilo, nebo proto, že potřebujete něco udělat. Doma i na návštěvě u příbuzných nebo přátel však při tom musíte dodržovat určitá pravidla bezpečnosti:
• Dětskou židličku, košík, tašku nepokládejte nikdy na vyvýšenou plochu – zcela bezpečná je pouze podlaha.
• Nikdy neodkládejte dítě do blízkosti radiátoru ústředního topení, ohně nebo otevřeného okna. Může se přehřát, popálit nebo naopak prochladnout.
• Dítě nenechávejte nikdy o samotě se psem, kočkou nebo jiným zvířetem.
• Nedávejte dítě do blízkosti nestabilního nábytku nebo jiných těžkých předmětů. Mohlo by je převrhnout a zranit se.
• Nikdy ani na vteřinku nenechávejte dítě bez dozoru na posteli, na křesle nebo na židli.
• Oblíbenými hračkami se dítě zabaví – nikdy však nenechávejte v jeho dosahu nic ostrého. Nedávejte mu malé hračky, které by mohlo dávat do pusy, ani těžké hračky, kterými by se mohlo zranit.

Zvedání dítěte z polohy na bříšku
1. Je-li dítě vzhůru a leží na bříšku, podsuňte mu jednu ruku pod hrudník tak, aby bradička spočívala při zvedání na vašem předloktí, a druhou vsuňte pod zadeček.
2. Pomalu dítě zvedejte a otáčejte je směrem k sobě. Paži podpírající hlavičku posuňte dopředu, až hlavička spočine pohodlně v ohbí vašeho lokte. Druhou ruku dejte pod zadeček a nohy, aby se dítěti leželo pohodlně a mělo pocit bezpečí.


Obrázky a citáty pro vkládání na webové stránky

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (9480 | 35%)
Ne (9190 | 33%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one