Vítejte na stránkách chatu klokánka
disney stranky

Těhotné ženy, hlavně prvorodičky si často kladou otázky: „Jak poznám, že rodím?“, „Kdy je čas jet do porodnice?“, „Nespletu si opravdový porod s pouhými poslíčky?“, „Kolik času zbývá po prvních stazích?“, „Kdy mám zavolat partnerovi, aby byl přitom?“, „Nemůžu porod prospat?“. Ženy, které již mají nějaký ten porod za sebou se spíše ptají: „Bude tento porod rychlejší než ten minulý?“, „Nemám již zůstat doma déle?“, „Co s dětmi, jestli porod propukne v noci?“.

Porod je nadohled jestliže nastávající maminka již nepřibývá na váze. Dále dochází k poklesu a mírnému zmenšení břicha. Jeho následkem je časté močení. Těsně před porodem se také snižuje frekvence pohybů miminka, nikdy ale nesmí úplně přestat! Obvykle 2 – 3 týdny před plánovaným datem porodu se objevují předzvěstné stahy – poslíčci. Projevují se bolestmi v podbříšku a v kříži. V některých případech jsou tak bolestivé, že si je rodičky spletou s začátkem porodu. Poslíčci jsou však stahy nepravidelné a nezesilují svoji intenzitu. Obvykle trvají krátce a opakují se. Rozdíl mezi poslíčky a porodními stahy je ten, že poslíčci nemají otevírací efekt. Prvorodičku mohou poslíčci velmi vylekat, porodní asistentky jim proto doporučují, aby si udělaly teplou koupel a pokud tyto stahy budou přetrvávat a zesilovat, je dobré odjet do porodnice, jestliže ale odezní, nic se neděje.

Zkušené porodní asistentky říkají, že jakmile těhotná žena začne být nervózní, neklidná, plačtivá či přecitlivělá a začne si dělat starosti, tak nezáleží na tom jestli má krátké či dlouhé stahy nebo odtok plodové vody nebo před či za termínem porodu. Chování rodičky vyjadřuje nejjistěji kdy začíná porod.


Známky určující skutečný začátek porodu:

  • Několik dní či hodin před skutečným začátkem porodu rodičce odejde hlenová zátka z děložního hrdla. Žena to pozná tak, že ji odejde z pochvy větší množství hustého hlenu obvykle s příměsí krve. Obvykle je to upozornění, že porod už je za dveřmi. Pokud ale nezačnou stahy, pořád se nic neděje.
  • Blížící porod se může hlásit i slabým krvácením či špiněním. Musíme však posoudit sílu a barvu krvácení. Je-li to stará tmavá krev či světlá hlenovitá, nic se neděje. Problém by nastal v krvácením jasnou červenou krví, to by byl nutný okamžitý odjezd do nemocnice.
  • Porodní bolesti začínají pravidelnými stahy děložního svalstva. Budoucí maminky je vnímají jako nepříjemné tvrdnutí břicha. Ze začátku jsou stahy docela nepravidelné a rodička je pociťuje jako táhnutí nebo křeče v kříži a v tříslech. Také je možné, že bolesti se projeví v okolí stydké kosti a odtud se táhnou přes třísla do zad. Někdy vystřelují i do stehen. Tyto stahy trvají asi 40 vteřin, na začátku mívá rodička asi 4 stahy za hodinu, v intervalu 15 – 20 minut. Později se přestávky mezi nimi zkracují a délka a intenzita bolesti se naopak prodlužuje. Jestliže začnou být kontrakce asi 1 za 5 minut a jsou opravdu dosti bolestivé, je třeba odjet ihned do porodnice.
  • Dítě je v těle matky obklopeno blanitým, tekutinou obklopujícím vakem. Při začínajícím porodu se může náhle protrhnout, ale obvykle začne odtékat slabý pramínek. V takovém případě to rodička pozná tak, že jí po nohách stéká pramínek teplé tekutiny. Tento odtok může nastat i v klidové poloze v noci, obyčejně budoucí maminku vzbudí pocit vlhka. Po odtoku plodové vody ještě nemusí nastat prvidelné stahy, ale vždy je to důvod přijetí na porodní sál. Hrozí zde riziko infekce miminka. Někdy se rodičky ptají jestli si odtok plodové vody nemohou splést s větším výtokem. Takže výtok je nepravidelný, kdežto plodová voda vytéká neustále až do konce porodu.


Jestliže začne budoucí maminka pociťovat některou z těchto uvedených známek blížícího se porodu, nemusí mít obavy z předčasného příchodu do porodnice, zkušený personál nejlépe posoudí situaci. I v těchto případech platí pravidlo: „Někdy je lépe dříve než-li později.“

Průběh porodu - první doba porodní

Porod probíhá ve třech fázích. Říká se jim "porodní doby". První fáze porodu je "otevírací doba", druhá fáze se jmenuje "vypuzovací doba" a třetí fázi pojmenovali porodníci  již před několika staletími "doba k lůžku" (rozumí se plodové lůžko).

První doba porodní
Začíná nástupem pravidelných stahů děložního svalu, stahy z počátku přicházejí někdy po 30 jindy po 20 minutách. Trvají obyčejně 15 až 20 sekund. V průběhu porodu se jejich délka prodlužuje , takže ke konci trvají až 45 sekund.
Naproti tomu přestávky mezi jednotlivými stahy děložního svalu se postupně zkracují z 30 minut na 20, pak 15 dále až na 10 minut. Poté na 8,6,5 a nakonec na 3 nebo i méně minut.


Co se v první době porodní děje?
Na konci těhotenství je děloha kulovitý orgán podobný kopacímu míči. Její stěny jsou tvořeny především děložním svalem, který se skládá z drobných svalových vláken.  Jsou tak malá, že jsou viditelná pouze při silném zvětšení prostřednictvím mikroskopu.
Základní schopností svalového vlákna je schopnost stahovat se. Tuto vlastnost mají vlákna děložního svalu již během těhotenství. V tu dobu se však stahují nepravidelně, a to tak, že tu a tam se ojediněle stáhne pouze jediné vlákno.
Na začátku porodu se však začnou stahovat hromadně všechna svalová vlákna dělohy. Přitom se dolní část dělohy přetahuje přes hlavičku plodu a děložní hrdlo se při tom rozšiřuje - rozevírá. Říká se, že se děloha otevírá - proto se také  tato doba jmenuje "doba otevírací".

Lékař nebo porodní asistentka pravidelně kontrolují činnost srdíčka plodu poslechem přes břišní stěnu rodičky. Kromě toho kontrolují otevírání dělohu vyšetřováním pochvou.
Kontrolu srdeční činnosti plodu je možno provádět dvojím způsobem: buď opakovaně naslouchátkem přes břišní stěnu nebo nepřetržitě speciálním přístrojem (kardiotokografem). Tento přístroj zvukově i graficky registruje nejen každý úder srdíčka plodu, nýbrž i každý stah děložní svaloviny. Rodička tak může slyšet tlukot srdíčka plodu.

V průběhu první doby porodní se postupně zvyšuje tlak plodové vody na vak plodových van, a tak v určitou chvíli plodové blány puknou a plodová voda odteče. Pokud však plodová voda neodteče sama od sebe a děloha je již značně otevřená, je nutno protrhnout blány uměle. Tohoto výkonu se vůbec nebojte. V plodových blánách totiž nejsou nervy, a tak je jejich protržení zcela nebolestivé.
Když se děloha otevře natolik, že otvor je už tak velký, aby jím mohla projít hlavička rodícího se plodu, končí první doba porodní.

Rodička většinou pozná tuto část porodu sama, protože pocítí tlak na konečník. Je to pocit podobný tomu, jaký se dostavuje při nucení na stolici. Pro rodičku je to vlastně příjemné znamení, ohlašuje jí, že již absolvovala nejtěžší část porodu.
Rodička má porodní asistentku nebo lékaře upozornit na pocit tlaku na konečník, ti jí pak poradí, jak si má správně počínat během dalšího průběhu porodu.

Jak se plod chová v první době porodní?
Působením děložních stahů se hlavička plodu posouvá milimetr za milimetrem směrem k pochvě, přitom se přizpůsobuje tvaru kostěné pánve rodičky a přitom se trochu prodlouží. Jde jenom o dočasné prodloužení, protože za několik dní po porodu hlavička nabude opět původního tvaru.
Pozvolné, šetrné sestupování hlavičky vyžaduje určitou dobu, a tak u žen. které rodí poprvé, trvá první doba porodní 6-11 hodin. U vícerodiček vzhledem k tomu, že porodní cesty již byly předchozím porodem roztaženy, proběhne první doba porodní rychleji, většinou za 3-6 hodin.
 

Musí rodička v první době porodní vnímat bolest?
Signál k začátku porodu přichází do děložního svalu z mozku. Existuje totiž zvláštní oboustranné nervové i hormonální spojení mezi mozkem a dělohou, podle něhož mozek pozná, že plod je již "zralý ", a že tedy nastala vhodná doba porodu.
Mozek, přesněji řečeno jeho část zvaná "šedá hmota", hraje důležitou roli v průběhu celého porodu.  V ní totiž může anebo nemusí  vznikat pocit bolesti při stahování děložního svalu.
Pociťování bolesti za porodu může mít tyto příčiny: Svalstvo dolní části dělohy, přesouvající se v první době porodní přes hlavičku plodu, se musí napínat. Přitom jsou stlačovány cévy probíhající v napínající se svalovině. Obě tyto skutečnosti mohou způsobit pocity bolesti při stahování děložního svalu.

Proč  však 3% evropských žen a většina indiánských rodiček prožívají porod bez pocitu bolesti? Vysvětlení podávají badatelé pracující v oborech fyziologie a psychologie. Domnívají se, že tyto ženy přehlušují vjem bolesti přicházející do mozku z dělohy vnímáním něčeho silnějšího. Srozumitelněji: zaměstnávají mozkovou kůru něčím silnějším, než jsou vjemy bolesti přicházející z dělohy. Co jsou ony silnější vjemy? Může to být například radostné očekávání  narození dítěte, soustředění se na pravidelné dýchání apod.
Přitom pravidelné hluboké dýchání je blahodárné ještě tím, že podporuje bohatý přívod kyslíku do děložního svalu. Ke stejnému cíli vede i celkové uvolňování, protože podporuje rozšiřování cév v celém těle, tedy i v děložním svalu a tím zlepšuje jeho prokrvení.
Zkušenosti potvrzují správnost uvedené teorie.

Jak můžete zmírnit vnímání bolesti a napomáhat snadnému průběhu porodu?
Nemějte z porodu strach, zesiloval by vnímání bolesti. Však také není ke strachu důvod. Rodíte na odborném oddělení, jste pod dohledem odborného personálu. Pokud by bylo třeba poskytnou vám ihned maximální pomoc.
Použijte dvou způsobů tišení bolesti, usnadníte si tím zároveň průběh porodu Jde o správné dýchání a sebeuvolňování. Dýchejte stále pravidelně. Vdechujte vzduch nosem, vydechujte ústy. Jakmile ucítíte děložní stah, dýchejte zhluboka, po několika vteřinách přejděte na dýchání povrchnější, ke konci stahu dýchejte opět zhluboka. Myslete na pravidelné dýchání neustále. Uvědomujte si, že tím zásobujete kyslíkem své tělo a že zároveň dodáváte nezbytný kyslík svému děťátku.

V přestávkách mezi děložními stahy důkladně uvolněte celé tělo. Naučila jste se uvolňovat již během těhotenství - dokážete to i nyní. Nedovolte, aby se vám při stahu děložního svalu napínaly svaly rukou a nohou.
Lékař vám během porodu podle potřeby bude ordinovat léky s protibolestivým účinkem. Bude přitom brát ohled na průběh porodu a stav plodu. Protibolestivé léky totiž zároveň ovlivňují práci dělohy a působí na plod. Většina léků se v průběhu podává v injekcích. Má to výhodu v jejich okamžitém působení.
Někdy se používá také tzv. "epidurální anestzie". Při tomto znecitlivění lékař vstřikuje do blízkosti nervů v páteřním kanálu chemickou látku, která způsobí , že rodička nevnímá bolest. Lékař ovšem předem zváží, zda je tato metoda pro tu či onu rodičku vhodná.
Již dříve jsme hovořili o tom, že máte ohlásit lékaři nebo porodní asistence až ucítíte tlak na konečník. Ti vám pak poradí, zda už máte začít "tlačit", nebo zda máte po určitou dobu provádět "psí dýchání" (krátké povrchní dechy). Používá se tehdy, když ještě děloha není zcela otevřena. "Psí dýchání" se provádí pouze v době děložního stahu. Dokončuje se při něm otevírání dělohy a zároveň pomáhá přemáhat bolest.

Obrázky a citáty pro vkládání na webové stránky

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (9480 | 35%)
Ne (9190 | 33%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one