Vítejte na stránkách chatu klokánka
disney stranky

Těhotenství

Plod

     Po fázi implantační a nidační nastupují dvě vývojové etapy zárodku. V průběhu embryonálního vývoje trvajícího od 3. do 12. týdne těhotenství prochází embryo stádii organogeneze. Od 12. týdne nastupuje období fetálního růstu a embryo se mění na plod.

Embryonální vývoj


   V tomto období dochází k vývoji orgánů embrya - organogenesis. Druhý týden těhotenství je nazýván preembryonálním. Zde dochází k buněčné diferenciaci a tvorbě membrán. Vnitřní buněčná hmota se diferencuje na dvě vrstvy buněk - entoderm a ektoderm. Embryo je v tomto stadiu ploché a nazývá se bilaminární zárodečný terčík. Entoderm je předchůdcem vnitřní části embrya a ektoderm zevní. V tomto období je amniální dutina prostor kolem ektodermu. Buňky ektodermu, které lemují cytotrofoblast směrem k amniální dutině, se nazývají amnioblasty. Když embryo nabude válcovitého tvaru, uzavírá ho amnion v amniální dutině.
Amniální tekutina vytváří pružný prostor, který umožňuje symetrický vývoj embrya, zamezuje tvorbě srůstů mezi plodovými blánami a embryem, chrání ho před poškozením vyrovnáváním zevních a vnitřních tlaků, ovlivňuje teplotu embrya a jeho muskuloskeletární vývoj tím, že umožňuje embryu volný pohyb.
V tomto vývojovém období se vytváří další dutina - žloutkový váček. Je tvořen vrstvou entodermálních buněk, která se postupně přesunuje z embrya do choriální dutiny.
Kolem 13. dne těhotenství začíná být patrný zárodečný stvol. Jako jediný embryonální útvar prochází dutinou choria. Jakmile se v něm vytvoří cévy, nazývá se pupečník.

Ve srovnání s raným embryonálním růstem trofoblastu roste embryo ve druhém týdnu těhotenství pomaleji. Toto zpomalení je způsobeno tvorbou účinného výměnného systému mezi matkou a embryem nutného k pokrytí jeho metabolických potřeb.
Třetí týden je období rychlého růstu. V této době nastupují první známky těhotenství včetně amenorrhoei. Bilaminární embryo se vyvíjí v trilaminární a je tvořeno třemi vrstvami zárodečných buněk. Vytváří se primitivní proužek, centrální ztluštění ektodermu, jehož buňky se vyvíjí mezi ektodermem a entodermem. Z nich vznikne mezoderm. Z ektodermu se později vytváří nervový systém, kůže a kožní adnexa (vlasy, nehty), epitel nosních a ústních dutin a slinné žlázy. Většina vnitřních orgánů (ledviny, srdce, varlata, vaječníky), cévy, krev a výstelky perikardiální a peritoneální dutiny se vyvíjejí z mezodermu. Entoderm zajišťuje vývoj epitelů zažívacího, respiračního a ledvinného systému. Embryonální vývoj se postupně rozvíjí od kraniálního konce embrya ke kaudálnímu. Zárodečný terčík dostává tvar hrušky. Kraniální konec je široký a kaudální úzký. Neurální ploténka se vytváří ve střední čáře ektodermu a vyvíjí se v cylindrickou trubici, která je základem mozku a míchy. Rovnoběžně s neurální trubicí se vytvářejí páry somitů - tělových segmentů. Podle jejich počtu rozlišují embryologové stadia vývoje embrya. Cévy jsou nejprve patrné ve žloutkovém vaku a v allantois. Ty, které mají původ v allantois, se později stávají cévami pupečníku. Cévy se brzy objevují v embryu a spojují se se dvěma srdečními trubicemi. Ty se spojují koncem 4. týdne, kdy dochází k nástupu pravidelné srdeční činnosti. Vytvářejí se primitivní krevní buňky. Nutriční výměna může započít.
Během 4. týdne se na obou koncích uzavírá neurální trubice a mozek začíná rychle růst. Původně je embryo napřímené. Jeho typické ohnutí se vytváří až se zvětšováním mozku.
Rychlý růst hlavy je dominantním znakem 5. týdne těhotenství. Embryo má tvar C s prominující oblastí srdce. Začínají se vytvářet přední končetiny.
Diferenciace končetin pokračuje v průběhu 6. týdne. Možno již rozlišit jednotlivé prsty. Mozek je stále velký v porovnání s ostatními částmi embrya. S postupujícím vývojem se trup napřimuje. Počíná se diferencovat oblast obličeje. Jsou rozlišitelné čelisti, nosní otvory a horní ret. Patro se spojuje. Morfologie srdce se začíná podobat svému definitivnímu tvaru a začínají fungovat srdeční chlopně. Játra přejímají tvorbu cévních buněčných elementů a krevní oběh začíná fungovat.

V průběhu posledních dvou týdnů embryonálního vývoje dochází k dalšímu rozvoji oblasti obličeje. Oči se přemísťují z původního laterálního uložení směrem dopředu a k sobě a stávají se zřetelnějšími. V 8. týdnu jsou vyvinuta víčka, která se přikládají k sobě. Dutina ústní je vytvořena s ukončeným vývojem jazyka a patra. Zevní ucho je již zřetelné, ale k jeho přesunu nahoru ještě nedochází. Obličej má již definitivní lidskou podobu. Také končetiny prodělaly podstatné změny. Jsou jasně odděleny od trupu, zápěstí a loket jsou flektovány a obě horní končetiny jsou uloženy přes hrudník. Prsty se prodlužují. V některých částech kostí se vytvářejí osifikační jádra.
Hlava je více vzpřímena a krk lépe vyvinut. Neuromuskulární vývoj umožňuje spontánní pohyby plodu.
V posledních dvou týdnech embryonálního vývoje prochází urogenitální a gastrointestinální trakt výrazným vývojem. Původně končily oba systémy ve společném slepém vaku, ale v tomto období jsou již odděleny septem. Vyvíjejí se ledviny a vnitřní pohlavní orgány. Tvoří se zevní genitál, ale pohlaví embrya ještě nelze určit. Gastrointestinální systém se rychle vyvíjí a tenké střevo se vtlačuje do pupečníku. K postupnému prodlužování dochází v následujících dvou týdnech. V 10. týdnu dojde k přemístění střeva do dutiny břišní. Je ukončeno zprůchodnění rekta a anální membrána je perforována.
Období 9. - 12. týdne
Na začátku 9. týdne těhotenství tvoří hlava přibližně polovinu délky embrya. V dalších třech týdnech dochází k rychlému růstu těla, které zdvojnásobí svoji délku ve 12. týdnu. Rychlost růstu hlavy se začíná zpomalovat. Krk se prodlužuje a brada se vzdaluje od hrudníku. Obličej je velmi široký, oči vzdáleny od sebe a uši jsou položeny nízko. Nos prominuje a brada je malá. Víčka jsou spojená a oddělují se až v 25. týdnu. Vznikají nehty. Střeva se vracejí do břišní dutiny a ledviny začínají vylučovat moč. Po perforaci bukofaryngeální a anální membrány začíná plod polykat plodovou vodu. V tomto stádiu je gastrointestinální trakt průchodný od úst po anální otvor. Dochází k sekreci žluči. Horní končetiny jsou dlouhé a dosahují proporcionální délky. Dolní končetiny se ještě vyvíjí a dosahují proporcionální délky později. Prsty jsou jasně vytvořeny a vyvinuty tak, že je možná flexe a vytvoření pěsti. Rty se pohybují a naznačují vývoj sacího reflexu. Zevní pohlavní orgány jsou plně diferencovány koncem 12. týdne. Délka embrya je 50 - 80 mm a váží 8 - 14 g.

Vývoj plodu
Koncem embryonálního období je prakticky ukončena organogeneze a zevní podoba plodu. Embryo přechází v plod a nastupuje období fetálního vývoje. V průběhu následujících 7. měsíců bude plod kontinuálně růst a vývoj stávajících struktur bude ukončen. Vývoj orgánových systémů zlepší jejich funkci. Současně s těmito pochody dojde k přípravě děložní činnosti a porodu a k přechodu plodu do mimoděložního prostředí.


13. - 16. týden
Pokračuje rychlý růst plodu. Kůže je velmi tenká a jsou patrny kožní cévy. Oči se posouvají do středu obličeje. Následkem růstu krku a hlavy se uši dostávají kraniálněji na laterální část hlavy. Lanugo (fetální ochlupení) je přítomno na celém těle, zejména na hlavě. Urychluje se vývoj svalů a kostí. Kostra plodu je viditelná rentgenovým vyšetřením. Plod se napřimuje. Dolní končetiny jsou delší než horní. Pohyby plodu jsou častější, ale matka je zatím nepozoruje. Střevní trakt produkuje mekonium. Plod polyká plodovou vodu. Začíná ukládání tuku. Délka plodu je 80 - 140 mm a váží 140 - 200 g.


17. - 20. týden
Pohyby plodu jsou natolik prudké a časté, že je matka vnímá jako „kopání“. Srdeční akce plodu je slyšitelná stetoskopem. Matka plně vnímá přítomnost plodu v těle. Rychlý růst plodu se začíná poněkud zpomalovat. Lanugo je jasně viditelné na celém těle, nejhustší je na ramenou. Vlasy, řasy a obočí začínají růst. Nehty jsou jasně viditelné na prstech rukou i nohou. Mazové žlázy se aktivují a plod je pokryt mazlavou vrstvou nazývanou mázek (vernix casseosa), který chrání plod před maceračními účinky plodové vody. Lanugo napomáhá udržení mázku na epidermis. Pokračuje vývoj plic. Bronchiální větvení je v podstatě ukončeno. Dochází k tvorbě plicních sklípků (alveoli) a vytváří se plicní kapilární řečiště. Výměna plynů v plicích zatím není možná.


21. - 24. týden
V tomto období dochází k podstatnému nárůstu hmotnosti. Plod je proporcionálně vytvořen. Kůže je stále vrásčitá vzhledem k nedostatku podkožního tuku. Je červená a je vidět krev v kapilárách. Kožní záhyby na dlaních a ploskách nohou vytvářejí individuální tvary. Vlasy rostou. Řasy a obočí jsou jasně zřetelné. Oko je strukturálně vyvinuto a oční štěrbina se záhy otevře. Délka plodu je 200 - 228 mm a jeho hmotnost 300 - 800 g.


25. - 28. týden
Obličej a tělo dosáhnou vzhledu, jaký budou mít v době porodu. Výraz „starého muže“ je způsoben červenou vrásčitou kůží. Podkožní tuk začíná vyplňovat některé kožní záhyby. V tomto období dosahuje plod stádia extrauterinní viability. Nicméně plíce a plicní cévy jsou velmi nezralé. Rychle se vyvíjí mozek a nervový systém je schopen vyvolat rytmické dýchací pohyby, i když ne na dlouhou dobu. Plod je schopen částečně regulovat tělesnou teplotu. Oční víčka jsou otevřena. U plodu mužského pohlaví začíná sestup varlat tříselným kanálem do šourku. Ve 28. týdnu těhotenství je délka plodu přibližně
260 - 300 mm a jeho hmotnost 1000 - 1200 g.


29. - 32. týden
Hmotnostní přírůstek pokračuje a vyvíjí se tuková a svalová tkáň. Kosti jsou plně vyvinuty, ale ne zcela osifikovány. Jsou měkké a ohebné. Dochází k mineralizaci. Kůže je méně vrásčitá a plod dostává novorozenecký vzhled. Plod je růžový a epidermis zesiluje. Nehty přerůstají konce prstů ve 32. týdnu těhotenství. Plod si může poškrábat kůži. Délka plodu je 350 mm a hmotnost 2000 g.


33. - 36. týden
Plod pokračuje v růstu, i když ke konci tohoto období dochází ke zpomalení. Lanugo začíná mizet. Délka je v průměru 400 mm a hmotnost 2500 g. Plod je ve většině případů schopen extrauterinního života.


37. - 40. týden
Ve 38. týdnu je plod zralý. Kůže je hladká a růžová. Nehty na nohou přerůstají prsty. Většina lanuga již zmizela. Zůstávají pouze okrsky na ramenou a horních končetinách. U plodů mužského pohlaví sestoupila varlata do šourku. U plodů ženského pohlaví zůstávají ovaria zadržena vysoko v dutině břišní až do porodu. Plod vyplňuje děložní dutinu v „pohodlné poloze“. Klouby jsou ve flexi. Vzhledem k tvaru děložní dutiny zaujímá většinou polohu hlavou dolů. Obvod hrudníku je asi o 2 cm menší než obvod hlavičky. Bradavky jsou dobře vyvinuty. Dochází k rychlé myelinizaci nervů. Je stabilizován cyklus spánku a bdění, který bude po narození pokračovat. Velikost plodu je dána vlivy genetickými, nutričními a prostředím, ve kterém se vyvíjí. Zde hrají roli věk matky, počet předchozích těhotenství a počet vyvíjejících se plodů v dutině děložní (dvojčata). Délka plodu je v tomto období 45 - 51 cm a hmotnost 2600 - 3800 g. Mužské plody mají obvykle větší hmotnost než ženské.

 

Menstruační cyklus a početí - v první polovině tohoto cyklu se do krevního oběhu uvolňují ze speciálních žláz dvě chemické látky, zvané hormony. Jeden z hormonů stimuluje proces, jehož výsledkem je vznik zralého vajíčka (ova). Druhý hormon stimuluje děložní sliznici (endometrium), aby zesílila pro přijetí oplodněného vajíčka. Asi dva týdny po ukončení menstruačního cyklu je činnost prvního hormonu ukončena a dochází k ovulaci. To znamená, že z jednoho vaječníku se uvolní zralé vajíčko.

Pokud je vajíčko ve vejcovodech (dvě úzké asi 10 cm dlouhé trubice, které vedou z vaječníků do dělohy) oplodněno spermiemi, dochází k početí. Oplodněné vajíčko cestuje do dělohy, kde se přichytí zesílené sliznice. Poté se děložní hrdlo zvětší a změkčí, silná hlenová zátka uzavře dělohu před proniknutím infekce.

Po oplodnění se jednobuněčné vajíčko dělí na dvě, pak na čtyři buňky a toto dělení stále pokračuje až do čtvrtého dne, kdy vajíčko dorazí do dělohy a je již tvořeno více než stovkou buněk vyplněných tekutinou. Tento útvar má dvě vrstvy, z vnější se vytvoří placenta, vnitřní tvoří embryo, z kterého se vyvine vaše dítě.

V případě, že nedojde k početí, uvolní se zesílená sliznice dělohy a nastává menstruace.

Těhotenský slovníček


Popis období před početím a následný vývoj vašeho děťátka v jednotlivých týdnech těhotenství.

 Těhotenství je období, které trvá přibližně 40 týdnů a počítá se od prvního dne poslední menstruace.

Doba těhotenství se běžně dělí do tří částí, trimestrů. První zahrnuje 1.-13. týden, druhý 14.-26. týden a třetí zahrnuje dobu od 27. týdne až do porodu.

Těhotenství je mimořádné období nejen pro vás, ale zároveň i pro vašeho partnera. Je tedy dobré vědět předem, jaké nepříjemnosti vás mohou v tomto období potkat a jak se s nimi vypořádat, kdy je to natolik vážné, že je již nutné přivolat lékařskou pomoc.

Také vás jistě zajímá, jakou cestou projde vajíčko oplodněné spermiemi vašeho partnera, než se z něho narodí ten nejúžasnější človíček ve vašem společném životě.

Přinášíme vám tedy průřez celým těhotenstvím týden po týdnu, abyste věděla, jaké změny uvnitř i vně vašeho těla vás zhruba čekají, jak si udržet kondici a zdraví. Je nadmíru žádoucí prožívat těhotenství v klidu a pohodě, abyste se cítila vy i vaše vyvíjející se děťátko dobře a vše se završilo bezproblémovým porodem.

Porod je slovo, které mnohé z vás děsí, takže jistě uvítáte, budete-li znát možnosti předporodní a porodní péče, které vás vašich obav jistě z větší části zbaví:

 • předporodní služby (přípravná cvičení, konzultace o porodu, prohlídka porodního sálu, poporodních pokojů)
 • možnost výběru porodu (přirozený na lůžku, přirozený do vody, aktivně vedený porodníkem, tj. uměle vyvolaný dle místa na porodním sále nebo při hrozících komplikacích vašemu děťátku uvnitř dělohy, porod císařským řezem, porod v domácím prostředí s dohledem a vedením porodní asistentky)
 • možnost doprovodu k porodu (počet osob, poplatek za doprovod)
 • vybavení předporodní a porodní místnosti
 • elektronický monitoring
 • tlumení porodních bolestí (epidurální analgezie, teplá lázeň, míč, hudba,...)
 • okamžitý poporodní kontakt matky a dítěte (přiložení dítěte k prsu matky, společný pobyt matky a dítěte na pokoji pro šestinedělky)
 • oddělení šestinedělí (velikost pokojů, nadstandard, přítomnost partnera po celých 24 hodin denně, ceník za nadstandardní služby, možnost návštěv)
 • oblečení, potřeby pro novorozence v době pobytu v porodnici (zdarma k dispozici, nutnost přibalit sebou z domu vlastní)
 • minimální doba hospitalizace (po fyziologickém porodu, po porodu císařským řezem)
 • návštěva porodní asistentky (po propuštění z porodnice)
 • speciální služby pro rodičky s postižením

Také vám nastíníme, jak se vaše tělo bude fyzicky vyrovnávat a přizpůsobovat změnám během celého těhotenství, a zároveň se i emociálně připravovat na budoucí mateřství.

Budete-li během těhotenství dobře vypadat, budete se i dobře cítit. Je tedy třeba pečovat v tomto období i o svůj vzhled, správně volit pohodné, ale i slušivé oblečení k vaší měnící se postavě.

Cvičení během těhotenství (např. rychlá chůze, plavání nebo cvičení určené výhradně pro těhotné ženy) hraje důležitou úlohu nejen k udržení kondice, ale vede i k zesílením svalů, čímž lépe překonáte požadavky, které sebou přináší těhotenství. Zároveň je to i vynikající příprava na porod.

Pro prospívající vývoj vašeho dítěte je důležitá i vyvážená zdravá strava, obsahující rozumné množství uhlovodanů, tuků, bílkovin, vitamínů a minerálů. Zvláště pak hraje důležitou úlohu vitamín B-kyselina listová, jenž zabraňuje určitým vývojovým vadám.

Na závěr podotýkáme, budete-li se cítit během těhotenství sebevědomě a šťastně, budete se snažit být co nejvíce v pohodě a nad věcí, přispějete velkou měrou ke zdravému vývoji vašeho dítěte.

Na našich webových stránkách http://strankychatuklokanek.webgarden.cz/, vám nabízíme seznam porodních míst v ČR. Máte zde možnost vybrat si předem dle zadaných kritérií porodnici, která vám svými službami a péčí bude vyhovovat nejlépe, kde se budete cítit pohodově a porod se tak stane pro vás a vašeho potomka více přijatelný.

 

Obrázky a citáty pro vkládání na webové stránky

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (9480 | 35%)
Ne (9190 | 33%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one